หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

arrow ใบสมัครและกำหนดการ อาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556 : เรียนรู้สู่อาเซียน

ขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

อาเซียนเพชรยอดมงกุฎ  ปี 2556 : เรียนรู้สู่อาเซียน

ทุนการศึกษากว่า 5 แสนบาท

โดย มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)

 

กำหนดการแข่งขัน

รับสมัคร

 

10มิถุนายน- 10กรกฎาคม 2556

ส่งใบสมัคร

ไม่เกินวันที่ 10กรกฎาคม 2556

แข่งขันทดสอบความสามารถระดับประเทศ

·       วันที่  27 กรกฎาคม 2556

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

·       วันที่ 28 กรกฎาคม 2556

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1.    นักเรียนที่กำลังเรียนในระดับชั้นป.1 – 3 ,ป.4-6, ม. 1 3 และม.4 6 ในปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

2.    ผู้เข้าแข่งขันต้องได้ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง โดยแต่ละสถานศึกษาสามารถเสนอชื่อได้ระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน

 

ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งข้างล่างนี้

 

 ดาวน์โหลด :
ใบสมัครและกำหนดการ อาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556 : เรียนรู้สู่อาเซียน
 
  หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

มูลนิธิร่มฉัตร copyright © 2007 Powered by URL Multimedia Co.,Ltd.