หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

arrow กำหนดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี2556 (แก้ไขใหม่)

                                  กำหนดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี2556

21 กรกฎาคม 2556 ประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า

16 พฤศจิกายน 2556 ญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8

                         ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

27-28 กรกฎาคม 2556 อาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

3-4 สิงหาคม 2556 ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

10-11 สิงหาคม 2556 วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

                             เคมี/ฟิสิกส์/ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

                              ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

17-18 สิงหาคม 2556    คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

25  สิงหาคม 2556         ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

31สิงหาคม-1 กันยายน 2556 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

                                 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

8 กันยายน 2556        เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 (ระดับอุดมศึกษา)

                             ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 7-8กันยายน 2556         ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

14 กันยายน 2556         วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (ระดับประถมศึกษา)

                                 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 23-24 พฤศจิกายน 2556  ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

 

 14-15 ธันวาคม 2556  พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

 ดาวน์โหลด :
 
  หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

มูลนิธิร่มฉัตร copyright © 2007 Powered by URL Multimedia Co.,Ltd.