หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ
ประวัติผู้อุปถัมภ์โครงการเพชรยอดมงกุฏ
activities มูลนิธิร่มฉัตร เชิญผู้สนใจร่วมงาน "อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย"
activities พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ให้สัมภาษณ์ รายการเสาร์สนุก ศุกร์สบาย รายการMedia new รายการธรรมะรับอรุณ ช่อง7
activities พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ สักการะหลวงพ่อทองคำ สนทนาธรรมกับพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
activities แถลงข่าวงานเทศน์มหาชาติ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
activities พระพรหมมังคลาจารย์ เยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
activities MR.Chen Jiang อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมจีน เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย)
activities พระพรหมมังคลาจารย์(เจ้าคุณธงชัย) ประธานห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรฯ ร่วมงานสัมมนาสถาบันขงจื่อ และห้องเรียนขงจื่อในประเทศไทย ประจำปี2557
activities พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) รับมอบพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองแม่องธรรมสนามหลวง และมุฑิตาสักการะสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร แม่กองธรรมสนามหลวง
activities พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย)ประธานมูลนิธิร่มฉัตร รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ประจำปี 2557
activities พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
activities พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2557
activities พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
activities พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิร่มฉัตร เยี่ยมชมผลงานและการตัดสินการประกวดประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่3
activities ในหลวง พระราชทานแจกันดอกไม้พระพรหมมังคลาจารย์
activities ผลการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่10 ช่วงชั้นที่4(ม.4-ม.6)
activities ผลการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่10 ช่วงชั้นที่3(ม.1-ม.3)
activities ผลการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่10 ช่วงชั้นที่2(ป.4-ป.6)
activities ผลการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่10 ช่วงชั้นที่1(ป.1-ป.3)
activities แจกันดอกไม้พระราชทาน
activities เปิดการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่10
activities มูลนิธิร่มฉัตร ขอขอบคุณโรงงานยาสูบ
activities แข่งภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8 ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม
activities เหรียญที่ระลึกพระคลังเพชรยอดมงกุฎ
activities ผลการสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ช่วงชั้นที่4)
activities ผลการสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ช่วงชั้นที่3)
activities ผลการสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ช่วงชั้นที่2)
activities ผลการสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ช่วงชั้นที่1)
activities ผลการสอบเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 5 วันที่ 31สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา2
activities ผลการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 (นานาชาติ) วันที่ 25 สิงหาคม 2556
activities ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม วันที่ 18 สิงหาคม 56
activities ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม วันที่ 18 สิงหาคม 56
activities ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม วันที่ 17 สิงหาคม 56
activities ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม วันที่ 17 สิงหาคม 56
activities พระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร นำคณะฯเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
activities สารแสดงความยินดีจากผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ฮั่นปั้นแห่งประเทศจีน
activities ผลการแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
activities ผลการแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
activities ผลการแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
activities ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2556
activities ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2556
activities ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2556
activities ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2556
activities ครูดี...โรงเรียนเด่น: 16 ปี เพชรยอดมงกุฎ เปิดสนาม\'อาเซียนศึกษา\':หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
activities สมาชิกเอซีตื่นตัวเตรียมรับอาเซียนเรียนรู้นอกห้อง:หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
activities จัตุรัสทั่วไทย: เพชรยอดมงกุฎอาเซียน ต่อยอดเส้นทางปัญญาให้เด็กไทย
activities แข่งเพชรยอดมงกุฎ:ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
activities ก้าวสู่ 16 ปี โครงการเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานฯ พระธรรมภาวนาวิกรม นำเด็กไทยสู่อาเซียน
activities การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม (เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานการจัดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ วันที่10 สิงหาคม 2556
activities กำหนดการแข่งขัน ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2556 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่
activities ผลการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ วันที่ 27-28 ก.ค.2556
activities พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แด่พระเทพภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร
activities แถลงข่าวการแข่งขัน โครงการเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2554
activities ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ มติชน
activities พระเทพภาวนาวิกรม  ประธานมูลนิธิร่มฉัตร รับมอบเข็ม"เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จาก  นายชินวรบุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ  ครบรอบ ๑๑๘ ปี  ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
activities พิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแด่พระเทพภาวนาวิกรม
activities ข่าวหนังสือพิมพ์จีน. 
  หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

มูลนิธิร่มฉัตร copyright © 2007 Powered by URL Multimedia Co.,Ltd.