หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ
ประวัติผู้อุปถัมภ์โครงการเพชรยอดมงกุฏ
activities ผลการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 (นานาชาติ) วันที่ 9 สิงหาคม 2558 new
activities โครงการอบรมภาษาพม่า
activities พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แด่พระเทพภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร
activities แถลงข่าวการแข่งขัน โครงการเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2554
activities ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ มติชน
activities พระเทพภาวนาวิกรม  ประธานมูลนิธิร่มฉัตร รับมอบเข็ม"เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จาก  นายชินวรบุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ  ครบรอบ ๑๑๘ ปี  ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
activities พิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแด่พระเทพภาวนาวิกรม
activities ข่าวหนังสือพิมพ์จีน. 
  หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

มูลนิธิร่มฉัตร copyright © 2007 Powered by URL Multimedia Co.,Ltd.